ONDERWIJS IS DE BASIS MAAR OOK SOCIALE OPVOEDING IS BELANGRIJK

  • Kinderen worden betrokken bij het dagdagelijkse reilen en zijlen van het opvangtehuis
  • Zij leren verantwoordelijkheid dragen door specifieke taken uit te voeren
  • Zij leren omgaan met geld door boodschappen te doen
  • Zij nemen deel aan sociale events zoals een (trouw)feest, culturele activiteiten…
  • Hun eigenwaarde wordt aangescherpt doordat minimaal één keer per jaar ieder kind zijn eigen kleding mag kopen (andere kledij komt van schenkingen)
  • Er zijn geregeld discussieavonden over een bepaald onderwerp waar ze leren opkomen voor hun mening
  • Jaarlijks is er het meisje, en nu ook jongen van het jaar, verkiezing gebaseerd op wie de grootste vooruitgang geboekt heeft op onderwijs en vooral op sociaal vlak.

WAT KOST HET ONDERWIJS?

  • Lagere school: 75 euro per kind per jaar
  • Secundair onderwijs: 120 euro per kind per jaar
  • Hoge school (BA) : 350 euro per student per jaar

Momenteel zijn er 10 hogeschool studenten

Wij steunen structureel

Wij investeren voor een groot deel in het onderwijs van de kinderen. Wij vinden het belangerijk dat alle kinderen naar school kunnen. Alle steun is welkom…

STEUN ONS