Wij vechten tegen kindermisbruik

  • Kindermisbruik is een groot probleem
  • Kinderen worden als huisarbeiders (huisslaven) gebruikt
  • Kinderen worden als goedkope arbeidskrachten ingezet
  • Kinderen zitten soms in een probleem gezin met drankmisbruik
  • Kinderen worden ook seksueel misbruikt

Opstart grootschalig project in 4 scholen

  • Er zijn voorlichtingscampagnes
  • Er werd voorzien in begeleiding van slachtoffers
  • Er wordt weerbaarheid aangeleerd in rollenspellen
  • Er zijn discussiegroepen met ouders
  • Er werd een CD opgenomen met liederen over de problematiek