Wat maakt Paadhai uniek

Geen overhead kosten iedere Euro komt als Roepie in Indië
Geen religieuze verbinding
Geen NGO binding
Opvoeden in huiselijke sfeer en aandacht voor sociale vaardigheden
Onderwijs en ook huiswerk begeleiding
Weerbaarheidstraining
Aanscherpen van de eigenwaarde
Betrokkenheid van de lokale gemeenschap: de sloppenwijk, de stad

Menswaardige toekomst voor kansarme jongeren

Wij willen kansarme jongeren in India laten opgroeien tot weerbare volwassenen, zodat zij alle kansen krijgen op een menswaardige toekomst

Onderdak en onderwijs

Wij willen dit realiseren door het geven van onderdak, onderwijs en via ondersteuning van ernstige en duurzame ontwikkelingsprojecten

Aandacht voor de vrouw

Wij hebben speciale aandacht voor de vrouw omdat deze als zwakste groep van de maatschappij aanzien wordt